Αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων

Υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής και τα δικαιολογητικά σας στο πρόγραμμα ακολουθώντας τις οδηγίες συμπλήρωσης

Yποβληθείσες Αιτήσεις

Αναζήτηση υποβληθείσας αίτησης για ανάρτηση/διόρθωση δικαιολογητικών

Ανακοινώσεις - Νέα

 03 Apr 2024 Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Ζ΄ Κύκλου
 28 Mar 2024 Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Ζ΄ Κύκλου
 27 Mar 2024 Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων ΣΤ΄ Κύκλου
 28 Feb 2024 «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις από το ΟΕΕ για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών» | 6ος Κύκλος
 28 Feb 2024 «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις από το ΟΕΕ για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών» | 5ος Κύκλος
 26 Jan 2024 Ανακοίνωση Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών
 26 Jan 2024 Ανακοίνωση Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών των αιτήσεων συμμετοχής που υποβλήθηκαν
 10 Jan 2024 Ανακοίνωση Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών των αιτήσεων συμμετοχής που υποβλήθηκαν
 10 Jan 2024 Ανακοίνωση Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών
 05 Dec 2023 Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Πράξης (mis 5075952)
 22 Sep 2023 Ανακοίνωση Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών των αιτήσεων συμμετοχής που υποβλήθηκαν
 13 Sep 2023 Ανακοίνωση Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών
 30 Jun 2023 Ανακοίνωση Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών
 15 Jun 2023 Ανακοίνωση Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών
 14 Nov 2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ