Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων ΣΤ΄ Κύκλου

 

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας» με κωδικό ΟΠΣ 5075932, ανακοινώνει τον Οριστικό πίνακα επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά και απορριφθέντων.

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ